sv. Bazil Veľký

24. februára 2021

Strom poznať podľa ovocia, človeka podľa jeho skutkov. Dobrý skutok sa nikdy nestratí. Kto seje láskavosť, žne priateľstvo, a kto sadí dobrotu, zbiera lásku.

Ak by každý si vzal len toľko, čo skutočne potrebuje a zvyšok nechal tým, ktorí sú v núdzi, neboli by bohatí ani chudobní.

Keď niekto ukradne inému šaty, nazveme ho zlodejom. Nemali by sme ale rovnako nazvať toho, kto môže ošatiť nahého a neurobí tak?

Chlieb v tvojej kuchyni patrí hladnému, nepoužívaný kabát v tvojom šatníku patrí tomu, ktorý kabát potrebuje, zastaralé topánky v tvojom botníku patria tomu, kto nemá žiadne, peniaze, ktoré si hormaždíš patria chudobnému.

Človek je zviera, ktoré dostalo povolanie k zbožšteniu.

Ty hriešnik, nedaj sa odradiť, ale obráť sa k Márii vo všetkých svojich biedach. Volaj k nej o pomoc, lebo taká je božská vôľa, aby ona pomáhala v každej tiesni.

 Dokonalým nie je ten, kto dobre začína. Ten kto aj končí dobre je milostivý v Božích očiach.

Everyone looks for the good, therefore everyone looks for God.

The hairsplitting difference between formed and unformed makes no difference to us. Whoever deliberately commits abortion is subject to the penalty for homicide.

I have learned from Jesus Christ Himself what charity is, and how we ought to practise it; for He says: „By this shall all men know that ye are My disciples, if ye love one another.“ Never can I, therefore, please myself in the hope that I may obtain the name of a servant of Christ if I possess not a true and unfeigned charity within me.

There is still time for endurance, time for patience, time for healing, time for change. Have you slipped? Rise up. Have you sinned? Cease. Do not stand among sinners, but leap aside.

As the pilot of a vessel is tried in the storm; as the wrestler is tried in the ring, the soldier in the battle, and the hero in adversity: so is the Christian tried in temptation.

The sun penetrates crystal and makes it more dazzling. In the same way, the sanctifying Spirit indwells in souls and makes them more radiant. They become like so many powerhouses beaming grace and love around them.

If you begin to guard wealth it will not be yours. But if you begin to distribute it, you will not lose it.

We need not only read Sacred Scripture, but learn it as well and grow up in it. Realize that nothing is written in Scripture unnecessarily. Not to read Sacred Scripture is a great evil.

The bread you store up belongs to the hungry; the cloak that lies in your chest belongs to the naked; the gold you have hidden in the ground belongs to the poor.

Lust hath these three companions: the first, blindness of understanding; the second, hardness of heart; the third, want of grace.

If you see your neighbor in sin, don’t look only at this, but also think about what he has done or does that is good, and infrequently trying this in general, while not partialy judging, you will find that he is better than you.

Many a man curses the rain that falls upon his head, and knows not that it brings abundance to drive away the hunger.

Wherever you may go, the least plant may bring you clear remembrance of the Creator.

When you have become God’s in the measure he desires, then he himself will bestow you upon others; unless, to your greater glory, he chooses to keep you all to himself.

The woman who purposely destroys her unborn child is guilty of murder. With us there is no nice enquiry as to its being formed or unformed.

Do not say, „this happened by chance, while this came to be of itself.“ In all that exists there is nothing disorderly, nothing indefinite, nothing without purpose, nothing by chance … How many hairs are on your head? God will not forget one of them. Do you see how nothing, even the smallest thing, escapes the gaze of God?

Tak ako je nemožné slovami opísať sladkosť medu tomu, kto ho nikdy neochutnal, tak je neopísateľná Božia dobrota (nemožné opísať druhému Božiu dobrotu), ak sami nemajú skúsenosť Pánovej dobroty.

Boh je dobrý, ale tiež spravodlivý. Teda nepodceňujme Boha – nech sa jeho láska k B človeku nestane zámienkou pre našu nedbalosť

Niektoré dogmy a pravdy uchovávané v Cirkvi pochádzajú zo zapísaného učenia, iné sme dostali z apoštolskej tradície. Totiž, ak by sme sa pokúsili odmietnuť nespísané pravdy, a hovorili, že nemajú žiadnu autoritu, zároveň by sme ublížili evanjeliu v jeho podstate a zredukovali kresťanské posolstvo na holé písmená.

Prijímať sväté telo a krv Krista je dobré a prospešné, veď on sám hovorí jasne: Ktoje moje telo a pije moju krv, má večný život. Kto môže pochybovať, že mať neustále účasť na Živote je to isté ako oplývať životom?

Vždy je čas pre vytrvalosť, čas pre trpezlivosť, čas na uzdravenie, čas na zmenu. Padol si? Vstaň! Hrešil si? Prestaň! Neostaň medzi hriešnikmi, ale odíď preč! Radujme sa a trpezlivo znášajme všetko, čo nám svet pripraví. Upevňujme sa v poznaní, že práve vtedy je nám Boh najbližšie.

Spoznávajte, čo je vlastné východnej Katolíckej cirkvi, s našou novou edíciou kariet Slovopédia. Séria kariet priblíži najdôležitejšie fakty z oblasti histórie, liturgického a duchovného života, a ukáže skryté významy v ikonách, ktoré sú vlastné východnej cirkvi. Dve obojstranné karty budú stálou prílohou časopisu Slovo, pričom bude možnosť dokúpiť si ďalšie karty, ktoré budú postupne v nasledujúcich rokoch vychádzať, aj originálny zakladač na pohodlné listovanie.

 

Na tomto webe nájdete Slovopédiu s ďalšími známymi i menej známymi faktami a informáciami, videami, fotografiami či zvukovými záznamami.

 

Vďaka Slovopédii môžete obohatiť svoj duchovný život i poznanie svojej cirkvi a obradu.