sv. Ján Zlatoústy

Som kresťan. Kto odpovedá týmito slovami, vypovedal všetko naraz – odkiaľ pochádza, svoje povolanie, rodinu. Lebo domovom veriaceho nie je žiadne mesto na zemi, ale nebeský Jeruzalem.