sv. Ján Zlatoústy

Spoločenstvo Cirkvi je pre dušu nemocnica a nie súdna sieň. Neodsudzuje ju za jej prehrešenia, ale udeľuje jej odpustenie hriechov.

sv. Ján Zlatoústy

sv. Ján Zlatoústy

To, čo naša modlitba je vypočutá alebo nie, nezávisí na množstve našich slov, ale na vrúcnosti našej duše.

sv. Ján Zlatoústy

sv. Ján Zlatoústy

Krstíme aj batoľatá, hoci nie sú poškvrnené hriechmi, aby mohli dostať svätosť, spravodlivosť, synovstvo, dedičstvo, bratstvo s Krstom a účasť na Ňom.

sv. Ján Zlatoústy

sv. Ján Zlatoústy

Vari sa anjeli do nás neodlišujú tým, že netúžia po toľkých veciach, po ktorých túžime my? Tak čím menej vecí potrebujeme, tým viac sa im stávame podobní. Čím viac vecí potrebujeme, tým viac sa potápame do pominuteľného života.

sv. Ján Zlatoústy

sv. Ján Zlatoústy

Som kresťan. Kto odpovedá týmito slovami, vypovedal všetko naraz - odkiaľ pochádza, svoje povolanie, rodinu. Lebo domovom veriaceho nie je žiadne mesto na zemi, ale nebeský Jeruzalem.

sv. Ján Zlatoústy

sv. Ján Zlatoústy

Nemodlíme sa preto, aby sme Boha informovali alebo aby sme mu dali pokyny, ale aby sme sa s Ním zblížili.

sv. Ján Zlatoústy

sv. Ján Zlatoústy

Stávame sa jedným Telom a časťami Jeho tela a jeho kostí… To je následok jedla, ktoré nám dal zdarma, aby nám ukázal lásku, ktorou nás miluje.

sv. Ján Zlatoústy

sv. Ján Zlatoústy

Postíš sa? Potom nasýť hladných, daj piť smädným, navštív chorých, nezabúdaj na uväznených, preukáž súcit s mučenými, utešuj tých, ktorí trpia a plačú. Buď milostivý, pokorný, láskavý, pokojný trpezlivý, súcitný, úctivý, pravdivý nábožný a odpúšťaj, aby Boh mohol prijať tvoj pôst a štedro ťa obdaril ovocím pokánia.

sv. Ján Zlatoústy

sv. Ján Zlatoústy

Neboli by potrebné kázne, ak by naše živote svietili. Neboli by potrebné slová, ak by sme svedčili svojimi skutkami. Neboli by pohania, ak by sme my boli skutočnými kresťanmi.
sv. Ján Zlatoústy

sv. Bazil Veľký

Strom poznať podľa ovocia, človeka podľa jeho skutkov. Dobrý skutok sa nikdy nestratí. Kto seje láskavosť, žne priateľstvo, a kto sadí dobrotu, zbiera lásku.
sv. Bazil Veľký