SLOVOPÉDIA

Liturgia je slávenie spojenia Boha a človeka (stránka 6)

Buttons

Create a link and then turn it into a button. Like this:

Button from a link